Hoofdstuk 10: Corporate Governance en belastingen

Auteur Prof. mr. dr. A.C.P. Bobeldijk
Referentie publicatie Bobeldijk, A.C.P., (2012), Corporate Governance en belastingen. In: Lückerath-Rovers, M., B. Bier, H. Van Ees en M. Kaptein (eds.), Jaarboek Corporate Governance 2012-2013, Deventer: Kluwer.
Inleiding In de Code wordt ook aandacht besteed aan de belastingpositie van een vennootschap, vooral in het kader van de taakomschrijving van de Auditcommittee. Het onderwerp corporate governance en belastingen wordt in hoofdstuk 10 nader beschouwd door Arco Bobeldijk. Hij gaat in op de toegenomen aandacht voor belastingen, niet alleen in de jaarrekening, maar ook als onderdeel van risicobeheersingssystemen. Ook komt de veranderde houding ten aanzien van belastingen aan de orde. Daarbij wordt niet alleen de toenemende aandacht voor de wijze waarop een onderneming omgaat met belastingheffing waaronder de zogenaamde fair share belicht, maar ook het concept ‘ Horizontaal Toezicht’ in de relatie tussen de belastingdienst en de belastingplichtige. Bobeldijk stelt dat het onderwerp belastingen nadrukkelijk op de agenda van het bestuur moet staan en dat het bestuur daarvoor een beleid moet formuleren. Hiermee kan ook van de raad van commissarissen verwacht worden dat toezicht wordt gehouden op de naleving van fiscale wet- en regelgeving en op controlesystemen daarvoor.
Biografie auteurs: Prof. mr. dr. A.C.P. Arco Bobeldijk, is hoogleraar Vennootschapsbelasting aan Nyenrode Business Universiteit en tax partner bij Loyens & Loeff NV te Amsterdam. Hij adviseert met name binnenlandse en buitenlandse beursgenoteerde en private ondernemingen op het gebied van fusies, overnames, financiering en bedrijfsstructurering en is lid van het team Herstructureringen & Insolventie. Bobeldijk spreekt regelmatig op seminars en heeft talrijke publicaties op zijn naam staan. Hij is vaste medewerker van het Weekblad Fiscaal Recht en het Tijdschrift voor de Ondernemingsrecht Praktijk (TOP). Bobeldijk studeerde fiscale bedrijfseconomie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en fiscaal recht aan de Katholieke Universiteit Brabant.