Hoofdstuk 3: Aandachtspunten voor de voorzitter van de algemene vergadering

Auteur Prof. mr. B. Bier
Referentie publicatie Bier, B., (2011), In: L√ľckerath-Rovers, M., B. Bier, M. Kaptein, en L. Paape (eds.), Jaarboek Corporate Governance 2011-2012, Deventer: Kluwer.
Inleiding In hoofdstuk 3 worden door Barbara Bier enkele aandachtspunten voor de voorzitter van de algemene vergadering besproken. Daarbij wordt ook aandacht besteed aan procedurele aspecten rondom en in de algemene vergadering welke belangrijk zijn voor een geldige besluitvorming door de algemene vergadering en een ordentelijk verloop van de algemene vergadering.
Biografie auteurs: Prof. mr. Barbara Bier is lid van de redactie van dit Jaarboek Corporate Governance,  hoogleraar Ondernemingsrecht en Corporate Governance aan Nyenrode Business Universiteit en als adviseur verbonden aan Stibbe, waar zij voorheen partner en notaris ondernemingsrecht was. Zij heeft veelvuldig al dan niet beursgenoteerde vennootschappen geadviseerd over verschillende Corporate Governance vraagstukken. Barbara is lid van de Gecombineerde Commissie Vennootschapsrecht. Zij zit in de redactie van TOP (Tijdschrift voor de Ondernemingsrecht Praktijk) en is lid van de hoofdredactie van SDU Commentaar Ondernemingsrecht. Zij publiceert en doceert regelmatig op het gebied van Corporate Governance en vennootschapsrecht, in het bijzonder over uitkeringen aan aandeelhouders en is (mede) auteur en bewerker van verschillende boeken op het gebied van het vennootschapsrecht.