Uncategorized

H2. DE MENSELIJKE MAAT IN BUSINESS FAILURE: HET BELANG VAN ‘JUST CULTURE’ VOOR HET IDENTIFICEREN VAN BEDRIJFSRISICO’S DOOR MELDGEDRAG

Auteur Mark C. Noort
Referentie publicatie Noort, M.C. (2022). De menselijke maat in business failure: het belang van ‘just culture’ voor het identificeren van bedrijfsrisico’s door meldgedrag. In: Lückerath-Rovers, M., H. van Ees, M. Kaptein en I.W. Wuisman (Red.), Jaarboek Corporate Governance 2022-2023, Deventer: Kluwer.
Inleiding In hoofdstuk 2 gaat Mark Noort in op het belang van ‘Just Culture’ voor het identificeren van bedrijfsrisico’s. Just Culture is een organisatiecultuur die gekenmerkt wordt door een balans tussen herstel en vereffening van schade, en het toepassen van ‘de menselijke maat’ op de omgang met business failure. Het doel hierbij is om de kans op business failure te verkleinen door meldgedrag van werknemers te beschermen.
Biografie auteurs: Dr. Mark C. Noort is universitair docent bedrijfswetenschappen aan de Universiteit Leiden en begint dit jaar bij het CAOP als adviseur sociale veiligheid en integriteit. Zijn doel is om organisaties in staat te stellen sterkere, eerlijkere en veiligere samenlevingen te creëren. Om dit te bereiken, verschaft hij inzichten, advies en training over sociaalpsychologische en culturele processen die bijdragen aan het verbeteren van organisatorische en maatschappelijke uitkomsten.