H3: Geld, macht en ethiek in het beloningsdebat

Auteur Prof.dr. R. Jeurissen en dr. R. Zaal
Referentie publicatie Jeurissen, R. en R. Zaal (2016) Geld, macht en ethiek in het beloningsdebat In: Lückerath-Rovers, M., B. Bier, H. van Ees en M. Kaptein (eds.), Jaarboek Corporate Governance 2015-2016, Deventer: Kluwer.
Inleiding In hoofdstuk 3 ‘Geld, macht en ethiek in het beloningsdebat’ volgt het betoog van Ronald Jeurissen en Raymond Zaal. Zij stellen dat er is niet één wetenschappelijke waarheid over het beloningsbeleid is en dat het daarom goed is om te kijken wat verschillende wetenschappelijke optieken te zeggen hebben over het beloningsbeleid.
Biografie auteurs: Prof. dr. Ronald Jeurissen is als hoogleraar Bedrijfsethiek verbonden aan Nyenrode Business Universiteit. Hij studeerde filosofie, theologie en sociale wetenschappen in Nijmegen, Tilburg en aan de Universiteit van Amsterdam. Ronald publiceerde een tiental boeken over bedrijfsethiek, waaronder het bekroonde ‘Bedrijfsethiek: een goede zaak’ (7e druk 2008) en meer dan honderd artikelen. Zijn onderzoek richt zich op economische ethiek, bedrijfsethiek en corporate governance.

Dr. Raymond Zaal is als assistent professor verbonden aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde en het Institute for Governance and Organizational Responsibility van de Rijksuniversiteit Groningen. Hij studeerde chemische technologie, gevolgd door bedrijfskunde aan Nyenrode Business Universiteit, de Erasmus Universiteit Rotterdam en de University of Rochester, NY, USA. In 2012 promoveerde hij in de bedrijfsethiek. Zijn onderzoek en consultancy richten zich op bedrijfsethiek, specifiek op de relaties tussen organisatiekenmerken en de integriteit van medewerkers, ter ontwikkeling van instrumenten die de integriteit van medewerkers verbeteren en waarborgen.